Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
a
Sdružení BES


Realizované projekty


Sdružení - BES z.s.

Sdružení BES bylo založeno v září 1999 při Speciálních školách při MNO na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě–Porubě. Název naší školy byl změněn 1.1.2006 na Základní škola a  Mateřská škola.

 

Sdružení si zvolilo název, který napovídá vše o jeho činnosti a zaměření. Bes byl egyptský trpaslík, který ochraňoval lidská obydlí a děti. I my se tedy snažíme svými aktivitami o zpříjemnění běžného dne nejen dětem, ale i rodičům.

Sdružení podporuje všechny aktivity školy. Nejvyšším cílem sdružení je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem.

 

Cílem sdružení je:

  • ·        podpora činnosti školy
  • ·        vytváření materiálních podmínek při  zkvalitnění péče o tělesný  a duševní rozvoj žáků školy
  • ·        vytváření podmínek pro integraci školy
  • ·        podpora sportovní a rekreační činnosti  žáků školy
  • ·        podpora vzdělávacích aktivit zaměřených  ke zvyšování odbornosti pracovníků školy.

 

bes